به دنبال برگزاری موفق پنجمین همایش مشترک  انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران در آبان ماه 1390 در دانشگاه صنعتی اصفهان، ششمین همایش مشترک توسط دو انجمن در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد  پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران در تاریخ 16، 17 و 18 آبان ماه 1391 برگزار خواهد گردید. در این همایش برای اولین بار در بخش ویژه‌ای به صورت بین المللی موضوعات خاص مورد توجه قرار خواهند گرفت. امید است این همایش فرصتی فراهم آورد تا با تبادل یافته‌های علمی و فناوری قدمی در مسیر رشد و توسعه کشور در حوزه‌های مختلف مهندسی مواد و ریخته‌گری برداشته شود.

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1391-06-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1391-07-12
تاریخ شروع همایش
1391-08-16 09:00
تاریخ پایان همایش
1391-08-18

برگزار کنندگان

University of Tehran

دانشگاه تهران

Faculty of Engineering of University of Tehran

دانشکده فنی دانشگاه تهران

Iranian Metallurgical Engineers Society

انجمن علمی مهندسین متالورژی ایران

Iranian Foundry Men’s Society

انجمن علمی ریخته گری ایرانحمایت کنندگان

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

فرم شرکت در همایش

دانشجویان

قبل از
1391-07-24

480,000

ریال
بعد از
1391-07-24

600,000

ریال
کلیه شرکت کنندگان مبلغ حق ثبت نام را به حساب جاری الکترونیک بانک ملت (جام) به شماره حساب 43 / 13559302 به نام انجمن مهندسین متالورژی ایران نزد بانک ملت شعبه ولیعصر نبش شهید بهشتی تهران کد 1 / 6544 واریز نموده و تصویر فیش پرداختی را ازطریق سایت همایش به دبیرخانه ارسال نمایند.
بر اساس مصوبه کمیته برگزاری همایش، نویسندگان مسئولی که مقالاتشان در هرکدام از بخش های داخلی یا بین المللی، جهت ارائه به صورت شفاهی یا پوستر پذیرفته می شود، برای مقاله اول خود ملزم به پرداخت کامل هزینه ثبت نام در همایش و برای سایر مقالات خود (در صورت وجود) ملزم به پرداخت پنجاه درصد هزینه ثبت نام در همایش به ازای هر مقاله می باشند.

عضو انجمن های علمی

قبل از
1391-07-24

800,000

ریال
بعد از
1391-07-24

1,000,000

ریال

شرکت کننده آزاد

قبل از
1391-07-24

1,200,000

ریال
بعد از
1391-07-24

1,500,000

ریال

نویسنده

قبل از
1391-07-24

480,000

ریال
بعد از
1391-07-24

600,000

ریال